CONTEXTTEAMS

begeleiding in de thuissituatie

contextteams

De contextteams Hof ter Welle bestaan uit contextbegeleiders die 95 gezinnen met opvoedingsproblemen begeleiden en ondersteunen in hun thuissituatie.

De hulpverlening in de context kan ingezet worden op verschillende manieren:

• breedsporige of reguliere contextbegeleiding  (zes maanden, kan verlengd worden). Wekelijkse huisbezoeken.(2u)

• laagintensieve contextbegeleiding verbonden met dagbegeleiding in groep. (zes maanden, kan verlengd worden). Wekelijkse huisbezoeken en de jongere komt na school en in de schoolvakanties naar het dagcentrum. (1u)

Deze vormen van hulpverlening zijn rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat iedereen die van deze hulpverlening gebruik wil maken, zijn vraag rechtstreeks aan Hof ter Welle kan stellen door een ingevuld aanmeldingsformulier door te mailen naar interne.regie@hofterwelle.be.

Hof ter Welle biedt ook nog 6 modules intensieve kortdurende contextbegeleiding aan met de methodiek van ABFT. Twee contacten per week (3u). Deze modules zijn echter niet rechtstreeks toegankelijk en aanmelders (CLB, OCJ, JRB, …) kunnen via een aanmeldingsformulier een aanvraag doen aan de Intersectorale Toegangspoort.

Bij elke module van Verblijf, Kamertraining, Bijkomende Erkenning ifv uitstroom GI, Verblijf 1-bis jongens adolescenten en Autonoom Wonen wordt er ook contextbegeleiding aangeboden.

Samenwerkingsverbanden

Team Sherpa Positieve Heroriëntering Waas en Dender

Team Sherpa is een speler in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in het Waasland en de Denderstreek. VCLB Waas- en Scheldeland, CAW Oost-Vlaanderen, vzw LIA en vzw Hof Ter Welle bundelden de krachten rond dit intersectorale team dat zich volledig ontwikkelt in de visie en methodiek van Positieve Heroriëntering (PH).

Vanuit deze visie zet Team Sherpa zich in op het vinden van beweging en mogelijkheden in de jeugdhulpverlening. In eerste instantie doen ze dit samen met gezinnen en collega hulpverleners, bij vastgelopen of verontrustende situaties. Ze zetten er op in om meteen met vragen of zorgen aan de slag te gaan, om verdere door(in)stroom van de jongere in zijn leefwereld (gezinscontext, schoolcontext…) binnen de Bijzondere Jeugdzorg te verminderen en waar mogelijk te vermijden.

In het samen exploreren biedt Team Sherpa ook kortdurende begeleidingstrajecten aan (maximum 4 maanden), waarbij er ingezet wordt op authentiek spreken met elkaar, beweging en verbinding. Ieders verhaal en beleving van de situatie wordt beluisterd en uitgewisseld met elkaar om samen betekenis en mogelijkheden te vinden. Iedere betrokkene die geraakt wordt door de gebeurtenissen, is waardevol in de zoektocht naar beweging en verbinding.

We gaan samen met het gezin op pad om de kracht te vinden om hierna hindernissen en moeilijkheden, eigen aan het leven, zelf aan te pakken.

Positieve Heroriëntering is in de eerste plaats een visie op het leven, op mens-zijn en op hulp bieden.

Meer informatie over Team Sherpa vindt u op www.teamsherpa.be.