THUIS IN BIJZONDERE JEUGDZORG


Volg je een opleiding die leidt tot een bachelor in de orthopedagogie, gezinswetenschappen, maatschappelijk werker, enz. en ben je op zoek naar een stageplaats?

Jaarlijks bieden we de kans aan studenten om ervaring op de doen binnen de bijzondere jeugdzorg. Je krijgt een mentor aangesteld die je zal begeleiden gedurende je stageperiode. Je maakt volwaardig deel uit van het team en bent betrokken bij de dagelijkse werking van de leefgroep.

Heb je interesse in een stageplaats bij vzw Hof ter Welle? Stuur je cv en gewenste stageperiode naar david.daems@hofterwelle.be.