CONTEXTTEAMS

begeleiding in de thuissituatie

contextteams

De contextteams Hof ter Welle bestaan uit contextbegeleiders die 95 gezinnen met opvoedingsproblemen begeleiden en ondersteunen in hun thuissituatie.

De hulpverlening in de context kan ingezet worden op verschillende manieren:

• breedsporige of reguliere contextbegeleiding  (zes maanden, kan verlengd worden). Wekelijkse huisbezoeken.(2u)

• laagintensieve contextbegeleiding verbonden met dagbegeleiding in groep. (zes maanden, kan verlengd worden). Wekelijkse huisbezoeken en de jongere komt na school en in de schoolvakanties naar het dagcentrum. (1u)

Deze vormen van hulpverlening zijn rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat iedereen die van deze hulpverlening gebruik wil maken, zijn vraag rechtstreeks aan Hof ter Welle kan stellen door een ingevuld aanmeldingsformulier door te mailen naar interne.regie@hofterwelle.be.

Team Sherpa staat via een samenwerkingsverband tussen Lia, Hof ter Welle en Vrij CLB Waas en Dender in voor contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering (maximaal vier maanden, niet verlengbaar). Op het nummer 0499/88.49.58 beluistert een medewerker van Team Sherpa graag je hulpvraag of verontrusting en gaat samen met jou op zoek naar mogelijke oplossingen. Meer informatie over deze hulpverleningsvorm vind je op deze website.

UITBREIDING ONTHAAL TEAM SHERPA TIJDENS CORONA:

Team Sherpa ondersteunt in de regio Waas en Dender gezinnen met kinderen en jongeren tot 25 jaar voor wie het samenleven een uitdaging is. Graag stellen we onze onthaallijn tijdens deze bijzondere periode nog breder voor jullie open. Op ons vast onthaalnummer (0499/88.49.58) is elke vraag welkom. We luisteren steeds naar je verhaal en gaan samen met jou op zoek naar mogelijkheden om weer verder te kunnen. Dit doen we steeds vanuit onze visie: positieve heroriëntering. Vanuit ieders zorg, wens, verlangen en verantwoordelijkheid zoeken we samen naar mogelijkheden om beweging te brengen in verbinding en herstel.

Meer informatie en contacturen vind je hier.

Hof ter Welle biedt ook nog 6 modules intensieve kortdurende contextbegeleiding aan met de methodiek van ABFT. Twee contacten per week (3u). Deze modules zijn echter niet rechtstreeks toegankelijk en aanmelders (CLB, OCJ, JRB, …) kunnen via een aanmeldingsformulier een aanvraag doen aan de Intersectorale Toegangspoort.

Bij elke module van Verblijf, Kamertraining, Bijkomende Erkenning ifv uitstroom GI, Verblijf 1-bis jongens adolescenten en Autonoom Wonen wordt er ook contextbegeleiding aangeboden.