THUIS IN BIJZONDERE JEUGDZORG


Welkom op de website van Hof Ter Welle

Tehuis
Hof ter Welle

In tehuis Hof ter Welle verblijven kinderen en jongeren die voorlopig niet meer thuis wonen. Hier worden ze begeleid in 3 leefgroepen.

meer info

Dagcentrum Triangel

Dagcentrum Triangel vangt kinderen na schooltijd en tijdens de schoolvakanties op. Het gezin van het kind wordt in de thuissituatie begeleid.

meer info

Contextteams
Hof ter Welle

De contextteams Hof ter Welle bieden intensieve begeleiding aan gezinnen met opvoedingsproblemen. Ze worden begeleid in hun thuissituatie.

meer info
combinatielogo_esf_small

Met de steun van ESF werkt Hof ter Welle aan een project rond ‘duurzaam loopbaanbeleid’. Het project bevat een plan van aanpak hoe de organisatie in de komende twee jaren op basis van de eerder uitgewerkte visie rond medewerkers-
beleid en leiderschap en met concrete acties een samen-

hangend loopbaanbeleid zal uitwerken. De acties in voornoemd plan hebben betrekking op: opzetten van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden; ontwikkelen van feedbackbeleid dat focust op ontwikkeling en coaching; uitwerken van een strategisch VTO beleid.